SHARE

От 1 юни влизат в сила новите промени

Всички българи, които имат работно място в Швейцария ще могат свободно да пребивават в държавата. Дотук се стигна след като страната в средата на този месец прие решение за отмяна на квотите за пребиваване за гражданите от България и Румъния.

Командированите работници могат да пребивават в Швейцария до 90 дни за една календарна година без разрешение за пребиваване. Въпреки това имат задължението за регистрация.
Разрешенията за пребиваване се обособяват в две категории – краткосрочно и продължително.

Ако командировката на служителя е за повече от 90 дни влизат в сила други правила – те са определени извън рамките на Споразумението с ЕС за свободно движение.

Официалната и актуална статистика показва, че в страната пребивават около 11 400 българи. Всички, които са с единствена цел – работа и имат осигурена заетост до 3 месеца, вече няма да се налага да кандидатстват за разрешително за пребиваване. Техният работодател обаче ще има ангажимента да ги регистрира по електронен път. Ако обаче работният договор е за повече от 3 месеца в рамките на една календарна година, то тогава ще е необходимо разрешение за пребиваване, а то ще се получава при представяне на трудовия договор.

Документът е валиден за цяла Швейцария, без значение в кой точно кантон ще бъде работникът и дава право на смяна на професията или работното място. За да го получат сънародниците ни трябва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване. За целта следва да представят лични документи и писмен трудов договор с работодател. Има и съответните срокове, в които това трябва да се случи – а именно до 14 дни след пристигането в Швейцария и съответно преди заемането на работното място.

Всибки българи, които пък ще работят в Швейцария като самостоятелно заети, е необходимо до 14 дни след пристигането си в страната да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване за извършване на самостоятелна дейност. За самостоятелна заетост също е необходимо разрешение, което обаче има 5-годишна валидност.

източник:
https://www.mfa.bg/embassies/switzerland/2315

фото: Димитрина Пандурова

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here