SHARE

Градският съвет ще вземе решение идната седмица (21 май) за премахването на родителските вноски

Още след държавните избори в Бавария ХСС и свободните избиратели решиха, че таксите за детски градини в Мюнхен трябва да бъдат премахнати.

Искането е на ДПД, ХСС и Зелените, като перспективата е безплатна грижа във всички центрове, които предлагат дневна грижа за деца. СПД настоява също да се повиши качеството – както на градините, така и на самата услуга.
Целта на новия пакет от седем части е да се осигурят детски заведения с най-съвременно оборудване.

Сериозна част от предстоящите промени акцентират и върху персонала. Така например се очаква общината да предлага стажове за обучение на педагозите, както и програми за обмен. Наред с това SPD се интерисува от конкретна концепция как в периодите, в които детските групи се смесват или пък затварят за определен период през лятната ваканция, да бъдат намалени. Сега този период обикновено е около 3 седмици през август. В тези случаи се очаква да се осигурят алтернативни предложения с участието на други доставчици (това са аналогични на яслите и детските градини институции като в Германия вариантите са много.)

Друго настояване на SPD е за повече педагози на пълен работен ден. В момента има остра нужда от възпитатели и педагози на територията на Мюнхен. От политическата партия смятат още, че служители и лица, които се преквалифицират в този бранш, трябва да получат финансова подкрепа или пък да имат свободен достъп до курсове и обучение. Предвижда се също да се провеждат и курсове за обучение на чуждестранни квалифицирани работници.

Ще се търсят също възможности да бъде увеличено работното време на детските градини. Не малко от тях работят на непълен работен ден, като задачата на политиците ще бъде да разберат какви са причините и как да се стимулират градините да променят това. Безплатни курсове биха могли да направят професията по-привлекателна, е друга идея, която ще се обсъжда, за да се привлекат повече педагози, осигурявайки им по-добри условия за работа.

В момента таксите за ясли се движат в порядъка от 350 до 1000 евро, в зависимост от това частно или държавно е заведението. Тя се изчислява от два компонента – такса за посещение и такса за храна. Има опция обаче родителите, които са с по-ниски доходи да бъдат освободени или пък да плащат минимална сума на месец. От този вариант могат да се възползват лица, които получават обезщетение за безработици или социални помощи, както и хора, търсещи убежище. Те могат да кандидатстват за намаляване на таксата, като за целта трябва да предоставят съответните доказателства за доходите през предходната година, за да бъдат освободени от заплащането на такса. След това Централната служба за таксите определя спрямо доходите какъв да бъде размерът. Намаление е възможно в случаите когато доказаната обща сума на доходите на родителите не надвишава 60 хиляди евро годишно.

източници:
https://www.merkur.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/gute-nachricht-fuer-eltern-keine-gebuehren-mehr-in-kitas-12291221.html?fbclid=IwAR1Vfr6xB6SpGiw5CY7mTThbbvFHzOgotjh742nGCHrZ2oqLDp5Eyzl9yxQ

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Kindertageseinrichtungen/Gebuehren-und-Entgelte/Zentrale-Gebuehrenstelle-informiert.html

фото:
Wichtel Akademie

Още по темата:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here