SHARE

Това става възможно с одобрения от правителството законопроект за изменение на Закона за чужденците в България. Предстои с промените да се премахнат и някои административни тежести за чуждестранните висококвалифицирани и сезонни работници.

Така например една от готвените промени се отнася за чужденци, които имат валидно разрешение за продължително и дългосрочно пребиваване в България, те вече няма да се нуждаят от виза. Въпросните дългосрочни разрешителни вече ще се издават от нова държавна структура.

Също така предстои да отпадне изискването за нова виза за висококвалифицирани служители, които сменят работодателя си. Досега това бе една от действащите административни тежести за тази категория работници.

В Закона за български документи за самоличност  се въвежда нов вид документ, който ще се издава на децата-чужденци, предвиден е срок за издаването и за пребиваването на чужденци.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here