SHARE

Казус – разведени родители – българка и гръцки гражданин, на когото съдът е поверил детето и то се отглежда в Гърция. Българската баба обаче иска да вижда внучето си – може ли и как? Със случая ще се занимава Съдът на Европейския съюз, който е образувал и дело. Тук ще бъде третиран Регламента, свързан с понятието „право на лични отношения“. Той разглежда и включва отношения с други близки, различни от родителите, а именно – баба и дядо.

Водещ принцип за решаване на казуса ще бъде интересът на детето.

Вероятно това е първият подобен случай, с който ще се занимава Съдът на ЕС. Той обаче едва ли е единствен и може да послужи за база и отправна точка в аналогични ситуации.

фото: saphirnews.cim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here