SHARE

Федералното министерство на вътрешните работи иска да привлече повече лица, търсещи убежище, да напуснат Германия доброволно. За финансовата помощ могат да кандидатстват всички, които търсят закрила, които искат да избегнат депортация, също така и хора, чиято процедура за предоставяне на убежище е задействана, но няма решение. Отсега до края на февруари 2018 г. доброволно завърналите се ще могат да кандидатстват за допълнителна помощ при пристигането в родната си държава. Помощта е 3000 евро за семейства и до 1000 евро за физически лица.

 фото: Stuttgarter Nachrichten

Мярката сега е аналогична с друга програма, която се провежда вече няколко години със съкращението REAG/GARP, организирана от Международната организация по миграция от името на федералното и държавното управление. Връщащите се по родните места могат да кандидатстват за помощ там, като така възвръщат разходите по пътуването и им остават известна сума за началото. През миналата 2016 година около 54 000 души са се възползвали от това. Така броят на доброволните пътувания навън е почти два пъти по-висок от броя на принудителните депорти (над 25 000). Напоследък обаче по-малко отхвърлени кандидати за убежище доброволно са напуснали Германия.

Друга аналогична мярка е програмата „Jump Start Plus“, която през февруари тази година бе разширена и която предоставя финансова помощ на вече завърнали се лица в повече от 40 страни, като Афганистан, Сирия, Ирак, Еритрея и Сомалия. От нея за 10 месеца са се възползвали 8600 души, които са се завърнали. Кандидатите за тази финансова помощ могат да получат 1200 евро и 600 евро за деца под 12 години. Сумите обаче са за лица, които доброволно напускат. Ако обаче кандидатите вече са получили отказ за убежище, то тогава помощта е по-ниска – 800 евро за възрастен и 400 евро за дете. Едната част от средствата кандидатите получават в Германия, а другата, когато се завърнат в съответната държава. Наред с това  ако получилите помощта се върнат обратно в Германия, то те се задължават да върнат финансовата помощ.

Сега правителството разширява тази програма с временна тримесечна допълнителна премия. В обработката на кандидатите се включва и Международната организация по миграция (МОМ). След завръщането си в родината си засегнатите трябва да се свържат с нейни представители и да се споразумеят по „план за реинтеграция“. След това през първите 12 месеца те могат да възстановят някои направени разходи в границата от 1000 до 3000 евро, като например: разходи за наем, обзавеждане, пари за ремонт. Данните показват, че досега тричленно семейство е получило сумата от 3000 евро.

фото: Focus

информация:

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bis-zu-3000-euro-regierung-will-rueckkehr-praemie-fuer-abgelehnte-asylbewerber.26b36d46-2a01-405b-8577-6f881175d771.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here