Home Консулт Законова защита в Германия за потърпевшите от коронавирус

Законова защита в Германия за потърпевшите от коронавирус

4216
0
SHARE

адв. Мария Милушева, адвокатска кантора Dr. Miluscheva Rechtsanwaltskanzlei, Мюнхен

Тази сряда Бундестагът планира да приеме обширен законодателен пакет, който да смекчи последствията от корона-кризата. Предвидени са множество нови регулации в гражданското право, закона за несъстоятелността и наказателното процесуално право.

Защита на наемателите

Законопроектът предвижда улеснение за наемателите, които заради корона-кризата нямат възможност да плащат своите наеми.

Задължението за плащане на наема не се погасява автоматично, обаче наемодателят не може да прекрати договор за наем на земя или пространство.

Под обхвата на закона ще попадат неплатени задължение за наем в периода от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г., ако неизпълнението се основава на последиците от корона-кризата.

Според действащият в момента закон наемодателят може да прекрати договор за наем, ако наемателят от няколко месеца не е обслужвал задълженията си.

С новата наредба законодателната власт иска да предотврати опасността наематели да „загубят наетия имот в резултат на начисляване на просрочени плащания“. За повече информация препоръчвам да се обърнете към адвокат, който се занимава с гражданско или наемно право.

Мораториум за длъжниците

Планувани са облекчения за малки и средни предприятия, които да им дадат възможност да запазят наетите търговски и стопански обекти.

Длъжниците, които не са в състояние да изпълнят договорните си задължения поради пандемията на короната, трябва да получат възможност временно да откажат или да преустановят услугите, без да претърпят юридически недостатъци.

Следователно длъжникът има право до 30.06.2020 г. да отказва плащания по договор, сключен преди 08.03.2020 г. Това обаче се прилага, само ако длъжникът не е в състояние да предостави услугата в резултат на короннапандемията или ако предоставянето на услугата би застрашило нейното съществуване.

Същото се прилага, ако те не са в състояние да изпълнят задълженията си за изпълнение – например, защото веригата за доставки се е разпаднала, защото служителите им не могат да се явят на работа или защото изпълнението им е забранено за момента.

Правото за отказ от изпълнение се прилага и за искове, които не са претенции за плащане.

Договорите, сключени след тази дата, могат да се приемат, че са сключени при познаването на потенциално неизбежна дълбока промяна в икономическия живот. „Следователно те не изглеждат достойни за защита“, заяви Федералното министерство на правосъдието.

Повече информация можем да Ви предоставим, след като законът бъде приет и разполагаме с неговите подробни мотиви.

Отсрочка за кредитополучатели

Замислена е т.нар. „кредитна ваканция“ от шест месеца. Според законопроекта кредитополучателите трябва да бъдат защитени от прекратяване на договорите за кредит за преходен период при неплатени задължения.

Това има за цел да даде време на кредитополучателите да се възползват от офертите за помощ и да кандидатстват за подкрепа. Правилото важи само за договори за заем, които са сключени преди 15 март 2020 г. По-конкретно, това означава, че вземанията на кредитора за погасяване, лихви или плащания по главница, които се дължат между 1 април 2020 г. и 30 юни 2020 г., се отлагат за период от шест месеца.

Предпоставката е, че кредитополучателят е загубил доходи поради корона-кризата.

Помощ за компании в нужда

Предвидени са нови разпоредби, касаещи сроковете за обявяване на фалит. Компаниите, които са станали неплатежоспособни в резултат на пандемията на короната или изпитват икономически затруднения, получават т.нар. „отсрочка“. Задължението за подаване на заявление за несъстоятелност е спряно до 30.09.2020 г.

Това обаче се прилага, само ако падежът на фалита се основава на последствията от пандемията на корона или ако има перспектива за елиминиране на съществуваща несъстоятелност. Заради сложните правила препоръчвам индивидуална консултация с адвокат.

фото: Инфо-Портал Бг

За още консултации по различни правни въпроси:

https://www.bg-anwalt.de/bg/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here