SHARE

Това показват данните от анализ на Евростат за самооценката на европейците за ползването  на чужди езици сред хората на възраст 25 и 64 г. – т.е. трудоспособното население. В същата възрастова група българите, които ползват поне един чужд език са около 33%. Тези с два чужди езика са 14 на сто, а едва 3% са сънародниците ни, които говорят 3 чужди езика.

След нас са Албания и Босна и Херцеговина където 60 на сто от хората от тези държави не говорят език, различен от майчиния.

За сравнение – в Унгария делът на хората, които не говорят чужди езици е 42%, в Румъния 36 на сто, а във Великобритания 35%.

Малка Македония се оказва, че е добре по този показател – 70% от населението владее поне един чужд език.

Евростат дава и профил на категорията българи, които не говорят чужд език – над 80% от тях са хора с основно или по-ниско образование. 60 на сто пък е броят на хората със средно образование, които също не знаят различен език от българския, а 72% от хората, които живеят на село не ползват чужд език.

Същевременно 1.5 млн. са българите, които работят с чуждоезикови познания.

Очаквано най-широко разпространеният и използван от европейците език е английският – близо 86 на сто от говорещите чужди езици в Европа комуникират на него. След него е френският, на който се разбират 26 на сто. Немският език идва едва на трето място – говори се от 17%, а четвъртото е за испанския, който се ползва от 13%.

Сред европейските държави шведите са тези, които държат първенството по това, че там е най-висок делът на хората, които знаят поне един чужд език – 97%, следвани от Латвия, Дания и Литва, които само процент надолу.  С 95% на трето място е Люксембург, където е и регистрирано най-високо ниво на многоезичие – над половината от жителите там говорят поне три чужди езика.

foto: Allianzworldwidecare

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here