SHARE

Природните ресурси за годината вече са изчерпани, алармира Световната мрежа за екологичен отпечатък

Какво означава това? Че производителността в следващите 5 месеца няма да бъде устойчива, защото Земята не е в състояние да възпроизвежда изразходваното с тези темпове, с които се изразходва.

За седемте месеца на 2018 година човечеството е изразходвало „бюджета си“ от природни ресурси, които планетата е способна да възстанови в рамките на една година. Изследването на еколозите показва отпечатъка, който оставяме върху планетата – става дума както за изсичането на горите, така и за натрупването на отпадъци, които отделят такова количество въглероден диоксид, че екосистемите не могат да го поемат и обработят. Ето защо се наблюдава ерозия на почвата, по-малка производителност при земеделските реколти, обезлесяване, загуба на биоразнообразие, промени във водните басейни. Оттук следват измененията в климата, които се изразяват в тежко засушаване, горски пожари или пък обратният ефект – урагани и потопи.

Неотдавна стана ясно, че в Средиземно море има рекордно ниво на микропластмаси.

Негативна тенденция е, че хората засилват експлоатацията на природните ресурси и всяка година все по-рано се навлиза в периода на екологичен кредит. Според проучването на еколозите Обединеното кралство например има нужда от още 4 държави със същия размер за да се посрещнат нуждите на потреблението.

Процесите в негативен план се наблюдават от 70-те години, когато се бележи ръст на глобалната скръконсумация.

foto: meteoweb.eu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here