SHARE

Когато фирми от ЕС командироват дълготрайно работници в Германия, те им дължат германски социални осигуровки. Това постанови Федералният социален съд в Касел след като разгледа жалба на полска фирма, която 2005-2006 г. е ангажирала работници в Германия, но без да им изплаща значително по-високите социални осигуровки. Решението важи за всички работещи в Германия, в това число и българите, информира Дойче веле.

Така на практика бе потвърдено решението на Германското контактно бюро за чуждестранни застраховки DVAK, в чийто прерогативи са подобни случаи.

Според правилата на ЕС от 1 май 2010 година всички работещи са социално осигурени в страната, в която са на трудов договор. Когато обаче става дума за командировано лице за период до 2 години, тогава се прилага друг стандарт, а именно заплащането е по стандарта на страната, която го изпраща зад граница. Ако обаче лицето бива командировано за време по-дълго от 24 месеца тогава се прилага социалноосигурителната практика на държавата, в която работи.

Източник: Дойче веле

фото: https://www.politische-bildung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here