SHARE

Да се облекчи процедурата за българско гражданство, това предлага Министерството на правосъдието, което публикува и готвените изменения за обществено обсъждане. В последните няколко години това е тема, която почти непрекъснато се подлага на яростни коментари, а идеите за промяна са наистина много.

Сред новостите е да се намалят изискваните документи като например да отпадне удостоверението от МВР за постоянно или дългосрочно пребиваване, както и внасянето на задължителни осигурителни вноски.

Друга предлагана промяна е при смяната на имената при сключен брак с чужд гражданин да отпадне изискването за представяне на документ, а да се извършва проверка извършва по служебен ред.

Тук са изброени и понастоящем необходимите документи за получаване на българско гражданство.

http://www.justice.government.bg/76/

Да припомним, че за периода 2001-2015 година над 116 хиляди души са получили българско гражданство. Най-голям е броят на македонците – почти 60 хиляди, които са доказали български произход, след тях са молдовците – над 29 хиляди.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here