SHARE

15.1 % смъртност за 2016 г. – най-високата в Европа – данните за жалост са за България. След нас са прибалтийските републики Латвия и Литва с 14.5 %, и Румъния и Унгария с 13 на 100. На противоположната страна са Ирландия и Кипър с по 6.4 % смъртност на 1000 души.

Само за миналата година населението на страната ни е намаляло с 7.3 %, сочат данните на Евростат. Също през 2016 г. населението на ЕС се е увеличило с 1 милион и половина души, като са се родили 5 милиона и 100 хиляди бебета. Макар и съвсем малък ръст спрямо 2015 г., все пак статистиката отчита положителна стойност от 11 хиляди новородени. Същевременно в общо 18 страни членки се бележи увеличение на населението – на първо място с почти 20 на 100 е Люксембург. След това се подрежда Швеция с 14.5 %, Малта с 13.8 % и Ирландия с 10.6 %.

Австрия, Германия, Кипър, Дания и Великобритания също попадат в класацията на държавите с увеличаващо се население.

Ирландия е и страната, в която се регистрира и ръст от 13.5 % на раждаемостта.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here