SHARE

ЕК ще предяви иск срещу България за това, че държавата не осигурява безопасен железопътен транспорт. Комисията смята, че страната ни не е осигурила пълното транспониране и прилагане на директива 2004/49/ЕО, чиято цел е да се гарантира както развитието, така и подобряването на безопасността. Според тази директива страната ни трябва да гарантира също, че разследванията на произшествия и инциденти ще се извършват от постоянен орган с най-малко един независим следовател.

Освен това ЕК призовава България и Кипър да приведат европейските правила за периодични технически прегледи на МПС като ясно са посочени кои елементи трябва да се проверяват за изправност, както и методите, по които това да се направи.

Въпреки че двете страни са деклалирали транспонирането на мерките, ЕК смята, че те са непълни.

Освен това Еврокомисията изпраща още едно писмо до България за това, че е транспонирала неправилно правилата на ЕС за летищните такси. От страната ни се изисква да въведе национални мерки, за да се гарантира, че летищните такси за въздушните превозвачи се определят в съответствие с принципите за прозрачност, консултиране и недискриминация.

По процедура България, както и Кипър може да изразят несъгласие с позицията на ЕК и да поискат намесата на независим надзорен орган, който да разгледа въпроса.  Сега страната ни има на разположение два месеца, за да отговори на доводите, изложени от комисията.

foto: European Gaming Industry News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here