SHARE

Питате се защо България е бедна, защо въпреки високите косвени данъци пари все няма и все трябва да затягаме коланите?

Ето ги отговорите!

ДИРЕКТИВА 2014/26/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар бе приета на 4 февруари 2014 година. Нейната цел е да се подобри начина, по който се управляват всички организации за съвместно управление чрез създаването на общи стандарти, прозрачност и финансова дисциплина.

България трябваше да приеме тази директива до април 2016 година. Оттогава до днес ЕК не е получила уведомление, че страната ни е предприела необходимите мерки за прилагане на директивата в нашето национално законодателство. По тази причини комисията призовава Съда на ЕС да наложи финансови глоби срещу нас и още три държави – Испания, Люксембург и Румъния. Сумата, която ЕК иска да изплати България е в размер на 19 121 евро на ден.

По отношение на директивата за морското пространство ЕК иска глоба в размер на 14 089 евро на ден. Този нормативен акт страната ни е трябвало да приеме до септември 2016 г.

Успоредно с това тази седмица правителството одобри плащанията по пет решения на Европейския съд за правата на човека /ЕСПЧ/, в които страната ни е била осъдена. Общата сума възлиза на близо 65 хиляди евро.

Да припомним, че в края на месец ноември България отново бе осъдена в ЕСПЧ  за колосалната сума от почти половин млн. евро (462 млн. за нарушаване правото на собственост) за един процес, който у нас не само, че се проточи с години, а и бе съпроводен с правни абсурди и противоречия между отделните съдебни инстанции.

фото: Dnevnik.bg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here